VC Succession Board

SL. NO.
NAME
FROM
TO
1
Mr. J. G. Jennings
01.10.1917
15.10.1920
2
Mr. V. H. Jackson
16.10.1920
14.10.1923
3
Sir S. Sultan Ahmad
15.10.1923
11.11.1930
4
Mr. Stewart Macpherson
12.11.1930
22.08.1933
5
Justice K. M. Noor
23.08.1933
22.08.1936
6
Sri Sachidanand Sinha
23.08.1936
31.12.1944
7
Sri C. P. N. Singh
01.01.1945
20.06.1949
8
Mr. Sarangdhar Singh
21.06.1949
01.01.1952
9
Dr K. N. Bahl
02.01.1952
31.01.1953
10
Mr. V. K. N. Menon
30.03.1953
31.12.1953
11
Dr Basudeva Narayana
01.01.1954
19.03.1957
12
Dr Balbhadra Prasad
20.03.1957
11.07.1960
13
Mr. B. N. Rai
12.07.1960
28.02.1962
14
Dr George Jacob
14.03.1962
13.03.1965
15
Dr K. K. Datta
14.03.1965
13.11.1970
16
Mr. Mahendra Pratap
14.11.1970
20.04.1972
17
Mr. K. Abraham
21.04.1972
07.05.1972
18
Mr. Sachin Dutt
08.05.1972
10.08.1973
19
Mrs. Ramola Nandi
11.08.1973
16.09.1973
20
Mr. D. N. Sharma
17.09.1973
07.01.1977
21
Dr A. K. Dhan
11.01.1977
24.08.1978
22
Mr. G. S. Grewal
25.07.1978
01.08.1978
23
Dr T. B. Mukherjee
02.08.1978
31.07.1979
24
Dr R. C. Sinha
05.08.1979
08.08.1979
25
Dr K. N. Prasad
09.18.1979
21.04.1980
26
Dr R. Shukla
22.04.1980
13.07.1981
27
Dr S. P. Sinha
14.07.1981
03.02.1983
28
Dr G. P. Sinha
04.02.1983
31.10.1985
29
Dr K. N. Prasad
31.10.1985
17.04.1987
30
Dr S. N. Das
18.04.1987
01.09.1988
31
Dr A. L. Saha
02.09.1988
14.12.1988
32
Dr R. K. Awasthi
15.12.1988
25.06.1990
33
Dr M. Mohiuddin
26.06.1990
25.06.1993
34
Mr. Rahul Sarin
26.06.1993
05.05.1994
35
Mr. Anil Kumar
06.05.1994
20.01.1995
36
Dr S. N. P. Sinha
21.01.1995
20.01.1998
37
Dr S. Nazar Ahsan
21.01.1998
02.04.2001
38
Dr L. N. Ram
03.04.2001
23.06.2001
39
Dr K. K. Jha
01.08.2001
31.07.2004
40
Dr Vibhash K. Yadav
01.08.2004
16.08.2004
41
Dr Jagannath Thakur
16.08.2004
23.08.2005.
42
Dr Syed Ehteshamuddin
24.08.2005
20.11.2006
43
Prof. Y. C. Simhadri
20.11.2006
21.01.2008
44
Dr Shyam Lal
25.01.2008
24.01.2011
45
Dr Sudeepto Adhikari
25.01.2011
01.08.2011
46
Prof. Shambhu Nath Singh, PhD
02.08.2011
22.03.2013
47
Prof. U. K. Sinha, PhD
22.03.2013 (AN)
26.04.2013
48
Prof. Arun Kumar Sinha, PhD
26.04.2013 (AN)
31.01.2014
49
Prof. Yedla C. Simhadri
31.01.2014 (AN)
31.01.2017
50
Prof. Sudhir Kumar Srivastava
31.01.2017
01.05.2017
51
Prof. Rash Bihari Pd. Singh
02.05.2017
01.05.2020
52
Prof. (Dr) H.N. Prasad
02.05.2020
23.09.2020
53
Prof. (Dr.) Girish Kumar Choudhary
23.09.2020
Till Date